Selecteer een pagina

Maatschappelijk

PANN is meer dan alleen een Utrechts feest. PANN wil een bijdrage leveren aan de emancipatie en (zelf-) acceptatie van met name jonge LHBTI's. Met de opbrengsten van onze feesten ondersteunen we diverse projecten in heel Nederland. Ook organiseren we regelmatig activiteiten op eigen initiatief.

PANN Fonds:

Een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke kant van PANN is het PANN Fonds. Hieruit worden subsidies verstrekt aan initiatieven op het gebied van homo-emancipatie binnen Nederland. Het fonds wordt gevuld met inkomsten die we vanuit de LHBTI+ feesten ontvangen. Iedere bezoeker draagt bij aankoop van een kaartje dus indirect zijn steentje bij. Of een subsidie wordt toegekend wordt beslist door een aparte commissie binnen de stichting. Dit bestaat veelal uit oud-bestuursleden van PANN. Zij beoordelen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en welk bedrag uit het PANN Fonds voor het initiatief beschikbaar wordt gesteld. Heb jij een idee dat bijdraagt aan de homo-emancipatie en zoek je nog subsidie? Download dan de subsidievoorwaarden en kijk of je plan in aanmerking komt voor een bijdrage uit het PANN Fonds.

Komende maatschappelijke activiteiten:

Op dit moment zijn er nog geen maatschappelijke activiteiten gepland.

Updates: